Få al ejendomsservice samlet hos én samarbejdspartner

Der er mange praktiske opgaver i en boligforening. Lige fra trappevask, fejning og oprydning af gården til pasning af varmecentralen, kontakt til håndværkere, osv. Noget vil I måske gerne selv stå for, andet er det rart at få andre til at tage sig af. Vi kan lave en ejendomsservice-pakke, der passer netop til jeres behov, og hvis I på et senere tidspunkt finder ud af, at I gerne vil have lavet flere eller færre ting, finder vi også ud af at rette jeres ejendomsservice til.

Ejendomsservice består af flere underområder

Ejendomsservice deles typisk ind i indendørs service, såsom trappevask og renholdelse af opgange og fælleslokaler; teknisk service, såsom pasning af varmecentral samt evt. tilkaldelse og/eller koordinering af håndværkere efter behov og endelig udendørs service, såsom fejning/snerydning, oprydning og affaldshåndtering samt evt. gartnerservice.